Aktuālā informācija


1.-12.klašu skolēni katru dienu līdz plkst. 9:00 mācību materiālus un uzdevumus saņems e-klasē. Lūdzu, pārliecinieties, ka Jūsu bērns e-klasei pieslēdzas ar savu (skolēna) lietotājvārdu un paroli.

Ieteicamais skolēna dienas darba plāns:

 1. Skolēns līdz plkst.12:00 iepazīstas un veic saņemtos uzdevumus e-klasē.
 2. Konsultēšanās iespējas skolēniem ar priekšmeta skolotājiem:
 • e-klasē – nepārtraukti,
 • telefoniski un/vai WhatsApp no 12:00 – 16:00.
 1. Konsultēšanās iespējas vecākiem ar klases audzinātāju un/vai priekšmeta skolotājiem:
 • e-klasē nepārtraukti,
 • telefoniski un/vai WhatsApp no 18:00 – 19:00.
 1. Ja tiek konstatēts, ka skolēns divu dienu laikā nav iesaistījies attālinātajā mācību procesā, priekšmeta skolotājs ziņo klases audzinātājai, audzinātāja – sociālajam pedagogam un sociālais pedagogs informēs vecākus.

 

Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta  rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, mācības no 2020.gada 23.marta notiks attālināti.

Lai būtu iespēja:

 • plānot darbu ilgākam laika periodam,
 • saskaņot un kontrolēt darba apjomu,
 • norādīt darbu veikšanas un iesniegšanas termiņus,
 • norādīt laiku un veidu skolotāja pieejamībai konsultācijām.

Skolotājs būs norādījis, kas un līdz kuram laikam skolēnam ir jāizpilda, kādu atgriezenisko saiti skolēnam jāsniedz.

Obligāto darbu iespējamās formas:

 • individuāls darbs bez datora (piem., mācību grāmata, darba burtnīca, darba lapas),
 • skolēna individuāls darbs, izmantojot datoru (norādīta platforma),
 • kopīgs darbs ar skolotāju pie datora (norādīta platforma un tiešsaistes laiks),
 • ieteicamie darbi (vēlamie papildus darbi prasmju un iemaņu nostiprināšanai).

Skolotāji attālinātās mācību stundas fiksēs e-klasē tāpat kā klātienes nodarbības.

Mācību sasniegumi tiks vērtēti un atspoguļoti e-klasē, skolotājs pie uzdotajiem darbiem būs norādījis vērtēšanas kārtību, ja darbs tiks vērtēts ar ‘i/ni’, ballēs, ‘nv’ (ja darbs netiks iesniegts noteiktajā termiņā.)

Mācībām attālināti pamatā tiks izmantotas sekojošas platformas:

 • e-klase,
 • uzdevumi.lv,
 • soma.lv,
 • Google Classroom,
 • Skype (ar atsevišķiem izņēmumiem – mācību priekšmetos, kuros šajās platformās mācību materiāli nav pieejami). Video u.c. mācību materiāli no citiem resursiem  var tikt izmantoti, ja skolēniem nav speciāli jāreģistrējas. Saites uz šiem materiāliem tiks nosūtītas e-klases pastā.)

Ja attālinātā mācību procesa laikā skolēns slimo un ārsts ir izrakstījis attaisnojošu izziņu, par to tiek informēta klases audzinātāja (nosūtot kopiju e-klasē vai WhatsApp).


< Atpakaļ

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:45 - 10:25
3. stunda: 10:30 - 11:10
4. stunda: 11:30 - 12:10
5. stunda: 12:30 - 13:10
6. stunda: 13:30 - 14:10
7. stunda: 14:20 - 15:00
8. stunda: 15:10 - 15:50

 

Skolas pasākumi


Konsultāciju grafiks 9.b, 11.a un 12.a kl. skolēniem (PDF)

 

 

Informācija par mācību procesa organizēšanu attālināti Baložu vidusskolā (PDF)

 

Skolas autobusa saraksts

 

 

Nospiežot uz šī faila:

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: