Erasmus + Pop-up learning

 

Baložu vidusskola īsteno Erasmus+ projektu, kas veltīts digitālās izglītības pieejamības veicināšanai.

 

       Šī gada 1. martā Baložu vidusskola uzsāka īstenot Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu Nr. 2020-1-LT01-KA226-SCH-094825 “Be-aware Re-aware and Re-discover curiosity and connection in education through outdoor learning. (Pop-up Learning)”, kas veltīts digitālās izglītības gatavības un pieejamības veicināšanai, kā atbilde COVID-19 situācijai pasaulē. Projekta mērķis ir no jauna pārvērtēt, atklāt un iedzīvināt āra mācīšanos kā mācību metodi dažādu priekšmetu un prasmju apguvē pamatizglītības programmā.

 

Par projektu

Projekta galvenie mērķi ir sekojoši:

- Stiprināt skolotāju profilu: būt radošiem un pro-aktīviem, nosakot un meklējot risinājumus izaicinājumiem — emocionāliem vai akadēmiskiem — ar kuriem saskaras atsevišķi studenti.

- Izmēģināt uz vajadzībām balstītu virtuālo apmācību programmu, kuras pamatā ir digitālā-āra apmācība;

- Motivēt studentus tiešsaistes mācībām;

- sagatavot materiālus, kas atvieglo skolotāju tiešsaistes mācību procesu;

- Sagatavot, pielāgot un iesaistīt skolēnus jaunajai mācību realitātei;

- Pilnveidot skolēnu un skolotāju komunikācijas, sadarbības, kritiskās domāšanas, radošuma un problēmu risināšanas prasmes;

- Paaugstināt kultūras izpratni un attīstīt mūsu skolēnu un skolotāju globālās prasmes, kas ir tik nepieciešamas nākotnei;

- Palielināt starpnozaru sadarbību skolu izglītības jomā

- Izveidot ES mēroga digitālās āra mācīšanās mācību platformu, kas radīs jaunus projektus.

 

Projekta rezultāti

          Īstenojot šo projektu plānots kopīgi sagatavoti vairākus intelektuālos rezultātus. Viens no tiem paredz, ka katrs no partneriem sagatavo 5 virtuālos apmācību kursus skolotājiem, kas vērsti uz āra mācīšanās metodes pielietošanu dažādu mācību priekšmetu un prasmju apguvē, šīs pieejas popularizēšanā. Savukārt visi partneri kopīgi sagatavo 3 virtuālo starptautiska līmeņa apmācību kursus.

Otrs intelektuālais rezultāts paredz sagatavot mācību metožu materiālu apkopojumu (toolkit) veltītu āra mācību metodēm. Šajā materiālā plānots apkopot padomus, aktivitātes un stratēģijas, kas iesaista skolēnus tiešsaistes mācībās brīvā dabā.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot arī divas mobilitātes, kuru mērķis ir veicināt projektā iesaistīto skolotāju sadarbību un tīklošanos, kā arī apspriest ar projekta īstenošanu saistītos administratīvos jautājumus.

 

Projekta koordinators:
Rokiskis nursery-kindergarten„Varpelis“ – LIETUVA


Projekta partneri:
Baložu vidusskola – Latvija
PROGEU- social-promotion association – Itālija
Associaton for Human Resources Development – Horvātija

Private school “Synchroni Paideia” - Grieķija
European Innovative Society Association (EISA) - Turcija


Projekta ilgums:
2021.gada 1. marts – 2022.gada 31.augusts

 

03.05.2021.

Astrīda Beča

 

 

Erasmus+ projektā Pop-up learning, kas veltīts digitālās izglītības pieejamības veicināšanai, aizvadīta pirmā projekta tikšanās

 

No šī gada 7.-9. decembrim Baložu vidusskolas pārstāvji piedalījās Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2020-1-LT01-KA226-SCH-094825 “Be-aware Re-aware and Re-discover curiosity and connection in education through outdoor learning. (Pop-up Learning)” projekta komandas sanāksme Viļņā, Lietuvā. Tikšanās mērķis precizēt projekta ietvaros sagatavojamo intelektuālo rezultātu formātu, saturu, aktualizēt projekta aktivitāšu darba plānu, apspriest nepieciešamās projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes, kā arī pirmo reizi klātienē tikties ar projekta partneriem.

Tikšanos atklāja projekta koordinatora Rokišķu bērnudārza vadītāja un projekta koordinatore Violeta Deksniene, bet tikšanās turpinājumā partneri no Turcijas un Lietuvas prezentēja savus sagatavotos digitālo apmācību materiālus un pastāstīja par to sagatavošanas procesu – grūtībām ar kurām saskārās, kā arī padomiem pārējiem partneriem, lai efektīvāk sagatavotu savus apmācību materiālus. Sanāksmes otrajā daļā tika apspriesti otra sagatavojamā intelektuālā rezultāta saturs un kopējais materiāla koncepts. Partneri vienojās par savām sagatavojamajām materiāla sadaļām. Tāpat katram partnerim bija iespējams apspriest sev interesējošos neskaidros jautājumus un kopīgi vienoties par problēmu risinājumiem. Tikšanās laikā visi projekta partneri bija vienisprātis, ka atsevišķi aspekti saistībā ar projekta intelektuālo rezultātu sagatavošanu bija neskaidri un, ka tikšanās klātienē ir tomēr visefektīvākais veids kā kopīgi vienoties un atrast risinājumu.

 

10.12.2021.

Artūrs Ansons

 

 

 

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:45 - 10:25
3. stunda: 10:45 - 11:25
4. stunda: 11:45 - 12:25
5. stunda: 12:40 - 13:20
6. stunda: 13:35 - 14:15
7. stunda: 14:20 - 15:00
8. stunda: 15:05 - 15:45

 

Panākumi olimpiādēs

 

Latviešu valodas un literatūras VALSTS 48. olimpiādes 3. posms 8.-9. kl.

Anete Krūmiņa, 9.klase, III pakāpe

Skolotāja Ingrīda Šteinberga

 

Ķekavas novada angļu valodas olimpiādes 2. kārta 8. kl.

Beāte Annija Eglīte, 8.klase, 1.vieta

Skolotāja Astrīda Beča

Valters Meška, 8.klase, 3.vieta

Skolotāja Tatjana Savenkova

 

Novada latviešu valodas un literatūras 48. olimpiāde

Anete Krūmiņa, 9.klase, 1.vieta (uzaicināta uz 3.posmu)

Skolotāja Ingrīda Šteinberga

 

Novada apvienības bioloģijas 44. olimpiāde

Anna Rebeka Rasa, 9.klase, 3.vieta

Skolotāja Rita Onzule

 

Novada apvienības matemātikas 72. olimpiāde

Anete Krūmiņa, 9.klase, 2.vieta (uzaicināta uz 3.posmu)

Skolotāja Liene Višņevska

 

Novada apvienības krievu valodas 24. olimpiāde

Artis Griškovs, 9.klase, 2.vieta (uzaicināts uz 3.posmu)

Verba Evija, 12.klase, atzinība

Skolotāja Nadežda Krastiņa

 

Novada apvienības vēstures 28. olimpiāde

Anete Krūmiņa, 9.klase, 1.vieta

Anna Rebeka Rasa, 9.klase, atzinība

Skolotājs Māris Musts

 

Informācijai


 

 

Saulainu un jauku vasaras brīvlaiku!

Uz tikšanos 1. septembrī!

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

Spēkā no 15.11.2021:

 

Spēkā no 25.10.2021: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: