Skolas padome

Skolas padome ir direktora konsultatīvais padomdevējs, risinot saimnieciskos, finansiālos, mācību un audzināšanas darba jautājumus. Skolas padomē darbojas skolēnu vecāki, skolas pedagogi, skolēni un vietējās pašvaldības pārstāvis.

 

Baložu vidusskolas Skolas padomes sastāvs 2018./2019. gadā tiks publicēts tuvākajā laikā.

 

 


Baložu vidusskolas Skolas padomes sastāvs 2013./2014. gadā:

Priekšsēdētājs: Juris Žilko

Padomes locekļi: Kristīne Boļše, Linda Abu-Meri, Liāna Ļaksa, Aira Dambe, Sofja Ševirjova, Agris Vītoliņš, Marina Vaišļa, Tatjana Zaharova, Māris Ginters, Tatjana Tararuja, Ieva Apine

Sēdes protokols Nr. 1 no 24.10.2013.

Sēdes protokols Nr. 2 no 13.03.2014.


Skolas padomes sēdes protokols Nr. 1


Laiks: 2013. gada 21. martā

Piedalās: K. Boļše, L. Abu-Meri, L. Ļaksa A. Dambe, S. Ševirjova, A. Vītoliņš, M. Vaišļa, T. Zaharova, M. Ginters, T. Tararuja, I. Apine, J. Žilko.

Gaita:

1. Direktore V. Broka par aktualitātēm skolā, Skolas padomes mērķis un iespējamie uzdevumi.

2. Vecāku Skolas padomes vēlēšanas.

3. J. Žilko stāsta par Skolas padomes vīziju.

4. Vecāku padomes virzieni un jomas.

5. Aktuālie jautājumi: 1. Dzeramā ūdens pieejamība skolā; 2. Skolas formas; 

Lēmumi:

1. Par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēt J. Žilko.

2. Izveidot kopīgu e-pastu Skolas padomei.

3. Organizēt nākamo Skolas padomes sanāksmi 2013. gada oktobrī Vecāku dienā.


Protokolēja : I. Apine

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:45 - 10:25
3. stunda: 10:30 - 11:10
4. stunda: 11:30 - 12:10
5. stunda: 12:30 - 13:10
6. stunda: 13:30 - 14:10
7. stunda: 14:20 - 15:00
8. stunda: 15:10 - 15:50

 

Skolas pasākumi


Konsultāciju grafiks 9.b, 11.a un 12.a kl. skolēniem (PDF)

 

 

Informācija par mācību procesa organizēšanu attālināti Baložu vidusskolā (PDF)

 

Skolas autobusa saraksts

 

 

Nospiežot uz šī faila:

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: