Pasākumu plāns

BALOŽU VIDUSSKOLAS

ĀRPUSKLASES PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2019./2020.M.G.

1.semestris

N. p.k.

Pasākumi

Norises laiks

Atbildīgais

Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana

visa mācību gada garumā.

Septembris

1.

ZINĪBU DIENA.

02.09.2019

V. Broka, L. Grīnvalde, B. Tropa, A. Beča, S. Ozola

klašu audzinātāji

2.

DROŠĪBAS DIENA

04 ; 05 09.2019

I. Boša, I. Dumpe ,klašu audzinātāji

3.

OLIMPISKĀ SPORTA DIENA 1.-4.KL.; 5.-12.KL.

20.09 2019

Sporta skolotāji,

klašu audzinātāji

4.

RUDENS SĀKUMS:

- KLAŠU TELPU DEKORĒŠANA,

- MIĶEĻDIENAS GADATIRGUS.

 

16.09 – 27.09.2019

26.09.2019

Klašu audzinātāji, B. Tropa, skolēnu pašpārvalde

5.

DZEJAS DIENA – 1.-4. KLASĒ

Individuāli klasēs  -  visa mēneša garumā

Klašu audzinātāji

 

6.

VALODU STAFETES – STUNDA DABĀ/    1.-4. KLASEI

24.09.2019

T. Savenkova

7.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI:

JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA IZRĀDE “SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE”-6. A KLASE

14.09.2019

 

Kl. audz : A. Lesnika

 

8.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI:

RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS – 7.A; 7.C KLASES

19.09. 2019

Kl. audz: S. Lešinska,             L. Višņevska

9.

10. KLASES IESVĒTĪBAS

30.09.2019

T. Druka, A. Ķīle

Oktobris

1.

SKOLOTĀJU DIENA

4.10.2019

B. Tropa, skolēnu pašpārvalde

 

2.

FOTO DIENAS

10. un 11.10.2019

L. Grīnvalde

2.

VECĀKU TIKŠANĀS AR PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM.

VECĀKU SAPULCES

17.10.2019

Priekšmetu skolotāji

Klašu audzinātāji

3.

ATKLĀTĀS PAŠPĀRVALDES VĒLĒŠANAS

17.10.2019

B. Tropa, pagājušā māc. gada pāšpārvaldes līderi

4.

AKTĪVĀS, RADOŠĀS VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODARBĪBAS, VELTĪTAS “MĪĻAJAI LATVIJAI!”- 1.-9.KLASEI

28.10.- 07.11.2019

1.-4. klašu skolotāji, kas māca vizuālo mākslu, A. Lesnika, S. Šterna

4.

TIKŠANĀS AR ĀRPUSSKOLAS PSIHOLOĢI – 3.B,7.B, 5.D, 6.D KLASĒM. TĒMA “KĀ PĀRVARĒT NEGATĪVĀS EMOCIJAS UN IEMĀCĪT “PAVAIROT” PRIEKU IKDIENĀ?”

30.10.2019

I. Boša, I. Dumpe, klašu audzinātāji

5.

TIKŠANĀS AR “ALWAYS” PĀRSTĀVJIEM – 6. KLAŠU MEITENĒM.

31.10.2019

B. Tropa

21.oktobris –25.oktobris

RUDENS BRĪVLAIKS

Novembris

 

VALSTS SVĒTKU NEDĒĻA:

 

 

1.

TEMATISKĀ AUDZINĀŠANAS STUNDA,  VELTĪTA LĀČPLĒŠA DIENAI UN  LATVIJAS GADADIENAI – 1.-12. KL.

11.11. – 15. 11.2019.

Klašu audzinātāji

2.

VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBU IZSTĀDE – “MĪĻAJAI LATVIJAI!”

11.11 – 19.11.2019

1.-4. klašu skolotāji, kas māca vizuālo mākslu, A. Lesnika,   S. Šterna

4.

SVĒTKU LĪNIJA VELTĪTA LATVIJAS 101 GADADIENAI

1.-4. KLASĒM;

5.-12. KLASĒM.

14.11.2019

B. Tropa, latv. val ., vēstures,

mūzikas skolotāji, klašu audzinātāji

    5.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

1.11 – 30.11.2019

B. Tropa, klašu audz., priekšmetu skolotāji

    6.

SVEŠVALODU KONFERENCE ĶEKAVAS NOVADA SKOLĒNIEM.

21.11.2019

T. Savenkova

    7.

TIKŠANĀS AR ĀRPUSSKOLAS PSIHOLOĢI – 9.A, 9.B KL. TĒMA – “ATKARĪBAS”, 6.A,. KL. TĒMA “EMOCIJAS”

22.11.2019

I. Boša, klašu audzinātāji

    8.

KONKURSS “VALODU LABORATORIJA” 5.-12.KL.

27.11.2019

T. Savenkova, valodu skolotāji

Decembris

1.

ADVENTES LAIKS.

KLAŠU TELPU DEKORĒŠANA ZIEMASSVĒTKIEM

02.-13.12.2019

Klašu audzinātāji

2.

LATVIEŠU VALODAS KONKURSS 5.- 6. KLASĒM.

12.12.2019

Latviešu valodas skolotāji

2.

LATVIJAS PILNMETRĀŽAS SPĒLFILMA “OĻEGS 8.-12. KLASĒM..

16.12.2019

L. Grīnvalde, klašu    audzinātāji

3.

ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS KONKURSS 1.-12. KLASĒM.

09.- 13.12. 2019

Pašpārvalde, B. Tropa

4.

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES RŪĶU AKTIVITĀTES 1.-4. KLASĒM.

19.12.2019

Pašpārvalde, B. Tropa

5.

IGAUNIJAS SPĒLFILMA “ DVĒSEĻU PUTENIS” 7.-12. KLASĒM.

18.12. 2019

L. Grīnvalde, klašu audz.

8.

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅU  KONCERTS “BALTĀ SARMĀ TĪTS, NĀK ZIEMASSVĒTKU RĪTS!”

18.12.2019

B. Tropa, mūzikas, deju skolotāji

9.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

2. – 20.12.2019

B. Tropa, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

23.decembris – 3.janvāris 

ZIEMAS BRĪVLAIKS

Janvāris

1.

STARPKLAŠU KONKURSU NEDĒĻA:

5.KLASES

6.KLASES

7.KLASES

 

13.01.2020

14.01.2020

16.01.2020

Skolēnu pašpārvalde

2.

KERAMIKAS PULCIŅA 30. GADU JUBILEJAS IZSTĀDE

20. – 24.01. 2020

A. Lesnika

3.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

06.01 -31.01. 20120

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Februāris

1.

DISKOTĒKA VALENTĪNDIENAS NOSKAŅĀS

13 .02.2020

Skolēnu pašpārvalde, sk. B. Tropa

2.

MĪLESTĪBAS DZEJOĻU PĒCPUSDIENA

13.02.2020

Valodu skolotāji, T. Savenkova

3.

SOLISTU KONKURSS “BALOŽU GAILĒNS!”1.-12. KLASEI 1. KĀRTA.

Laika posmā no 17.-21.02.2020/atlase mūzikas kab.nr..20/

Janiševa, D. Soste

4.

SOLISTU KONKURSS “BALOŽU GAILĒNS!” 1.-12. KLASEI 2. KĀRTA

Laika posmā no 24.- 28.02.2020/stikla zālē/

I.Janiševa, D. Soste

5.

ŽETONU VAKARS

Datums tiks precizēts

12.klase, sk. V. Broka

6.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

03. – 28.02.2020

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

03.02. - 07.02.  -  Brīvlaiks 1. klasēm

Marts

  1.  

SOLISTU KONKURSS “BALOŽU GAILĒNS!” 1.-12. KL. - FINĀLS

06.03.2020 /vakarā/

I.Janiševa, D. Soste

 

  1.  

KLAŠU VECĀKU SAPULCE.

TIKŠANĀS AR PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM

12.03.2020.

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

  1.  

KONKURSS “SUPER MEITENES!” 7.- 9. KLASĒM.

13.03.2020

A. Lesnika, I. Laure

  1.  

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

02.03.- 13.03.

23.03.- 31.03.

B. Tropa, kl. audz., priekšmeta skolotāji

16. - 20. marts

PAVASARA BRĪVLAIKS 1.-11. klasei

23.- 27. marts

pavasara brīvlaiks 12. klasei

Aprīlis

1.

ANEKDOŠU KONKURSS “APRĪĻA JOKS” 1.-4. KLASEI

02.04.2020

Skolēnu pašpārvalde, sākumskolas skolotāji

2.

STARPNOVADU SKATUVES RUNAS KOKURSS “CAN I DO IT?”

11.04.2020

T. Savenkova

3.

LIELĀ TALKA

24.04.2020

Skolas administrācija, klašu audzinātāji

    4.

KLAŠU TELPU DEKORĒŠANA LIELDIENĀM

01.04.- 09.04.2020

Klašu audzinātāji

    5.

SKOLAS BĒRNU TEĀTRA PIRMIZRĀDE

30.04.2020   

Teātra grupas vad. B. Tropa

    6.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

01.04. -30.04.2020

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Maijs

1.

MĀKSLAS DIENAS 1.-6. KLASĒM

07.05.2020

A. Aigare,  S. Šterna

2.

MĀTES DIENAS KONCERTS

08.05.2020

B. Tropa, mūzikas, deju skolotāji, klašu audzinātāji

3.

PĒDĒJAIS ZVANS 9./12.KLASĒM

15.05.2020

9; 12. klašu audzinātāji

4.

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS

29.05.2020

Skolas administrācija, klašu audzinātāji.

5.

ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU DIENA

Datums tiks precizēts

Sk. T. Druka

6.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

05.- 29.05.2020

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Jūnijs

1.

9.KLASES IZLAIDUMS

12.KLASES IZLAIDUMS

12.06.2020.

Skolas administrācija, 9; 12. klašu audzinātāji

2.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

01.06. – 19.06.2020

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

 

 

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:45 - 10:25
3. stunda: 10:30 - 11:10
4. stunda: 11:30 - 12:10
5. stunda: 12:30 - 13:10
6. stunda: 13:30 - 14:10
7. stunda: 14:20 - 15:00
8. stunda: 15:10 - 15:50

 

Skolas pasākumi


Konsultāciju grafiks 9.b, 11.a un 12.a kl. skolēniem (PDF)

 

 

Informācija par mācību procesa organizēšanu attālināti Baložu vidusskolā (PDF)

 

Skolas autobusa saraksts

 

 

Nospiežot uz šī faila:

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: