“Es –sava novada bērns!”


19. aprīlī Baložu vidusskolā notika Ķekavas novada 5. klašu sociālo zinību konkurss “Es – sava novada bērns!”. Konkursā piedalījās četras novada skolas – Ķekavas vidusskola, Baložu vidusskola, Daugmales pamatskola un Pļavniekkalna sākumskola. Lai veicinātu skolu sadraudzību un sadarbību , tika veidotas jauktās komandas. Konkursā kopā startēja četras komandas,  pa pieci dalībnieki katrā.  Izglītojamajiem vajadzēja pierādīt sevi zināšanās, prasmēs un iemaņās dažādos uzdevumos: ārstniecības augu atpazīšanā, higiēnas jautājumos, drošībā uz ceļa, mājās, skolā, apkārtējā vidē, tautasdziesmu zināšanā (dziedamās, skaitāmās), kopējā skolu logo izveidē. Lai uzzinātu vairāk par savu novadu, konkursa dalībnieki centās atpazīt svarīgākās celtnes novada teritorijā, pilskalnus, pieminekļus un citus atpazīstamus objektus, kā arī sava novada vadošās personas. Lielākās grūtības sagādāja valsts un gadskārtu ieražu svētku gada līnijas veidošana, jo  izglītojamie Latvijas vēsturi mācīsies tikai nākamgad. Tā kā šis bija konkurss, tad gatavošanās tēmas jau bija iekļautas nolikumā un bija iespēja gatavoties papildus. Konkurss izdevās un visiem dalībniekiem patika, tāpēc šo iesākto tradīciju varētu turpināt nākamgad. Šāds ieteikums skanēja arī no pārējo skolu sociālo zinību skolotājiem un konkursa dalībniekiem.  Mūsu skolu pārstāvēja :  Katrīna Kārlsone  5c.kl. -    1.vieta, Anete Krūmiņa 5c.kl. – 2. vieta ,Kristiāna Šarāpova 5a.kl. – 3. vieta, Terēze Linda Indāne 5c.kl.- 3. vieta, Andris Dombrovskis 5a.kl. – atzinība par piedalīšanos. Paldies par muzikālo sveicienu Andrim Dombrovskim 5a.kl. un Mihailam Matvejevičam 6b.kl., mūzikas skolotājai Inārai Laurei, 10. klases izglītojamajiem, direktorei Vitai Brokai, sociālajam pedagogam Ingai Bošai, par ieguldīto darbu pasākuma laikā. Atbildīgās  par konkursa norisi un sagatavošanu bija Baložu vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā -  Linda Grīnvalde un sociālo zinību skolotāja  Biruta Tropa.


< Atpakaļ

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:45 - 10:25
3. stunda: 10:30 - 11:10
4. stunda: 11:30 - 12:10
5. stunda: 12:30 - 13:10
6. stunda: 13:30 - 14:10
7. stunda: 14:20 - 15:00
8. stunda: 15:10 - 15:50

 

Skolas pasākumi


JANVĀRIS

 

17. janvārī plkst. 9.00 - Lekcija 2.-4. klasēm "Dzīvosim tīrā, sakoptā vidē!";

 

26. janvārī plkst. 15.00 - Tautasdeju koncerts "Kaķīša dzirnaviņas" un "Siržu zagļi" (AFIŠA);

 

FEBRUĀRIS

 

7. februāris - Diskotēka Valentīndienas noskaņās;

 

15. februārī plkst. 19:00 - Žetonvakars;

 

MARTS

 

1. marts - Talantu konkurss "Skolas zvaigzne!";

 

PAVASARA BRĪVLAIKS

11. marts - 15. marts

 

Skolas autobusa saraksts

 

Nospiežot uz šī faila:

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: