Pasākumu plāns

ĀRPUSKLASES PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2020./2021.M.G.

1.semestris

N. p.k.

Pasākumi

Norises laiks

Atbildīgais

Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana

visa mācību gada garumā.

Septembris

1.

ZINĪBU DIENA.

01.09.2020

V. Broka, L. Grīnvalde, , A. Beča, S. Ozola

klašu audzinātāji/ atbilstoši izveidotajam plānam

2.

DROŠĪBAS DIENA 1.-4.kl.

 03 09.2020

I. Boša, I. Dumpe ,klašu audzinātāji/individuāli pa klašu grupām

3.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI:

ZOOLOĢISKĀ DĀRZA APMEKLĒŠANA 6.A KLASE.

 

04.09.2020

L. Riekstiņa /dāvanas izmantošana/

3.

OLIMPISKĀ SPORTA DIENA 1.-4.KL.; 5.-12.KL.

18.09 2020

Sporta skolotāji,

klašu audzinātāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

4.

RUDENS SĀKUMS:

- KLAŠU TELPU DEKORĒŠANA,

- MIĶEĻDIENAS GADATIRGUS

 

14.09 – 25.09.2020

25.09.2019

Klašu audzinātāji /pa klašu kolektīviem individuāli

5.

DZEJAS DIENA – 1.-4. KLASĒ

Individuāli klasēs  -  visa mēneša garumā

Klašu audzinātāji/  pa klašu kolektīviem

 

6.

PASĀKUMS SĀKUMSKOLAI “VALODU STAFTES – STUNDA DABĀ”

24.09.2020

T. Savenkova/ Valodu MK

7.

 

10. KLASES IESVĒTĪBAS

 

septembris

 

  1. Beča, A. Ķīle 

8.

         VECĀKU SAPULCES

septembris

Atbilstoši vēlmēm

9.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

       01.- 30.09.2020

klašu audz., priekšmetu skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

Oktobris

 

1.

 

SKOLOTĀJU DIENA

 

2.10.2020

 

           Skolēnu pašpārvalde

 

2.

VECĀKU TIKŠANĀS AR PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM.

VECĀKU SAPULCES

15.10.2020

Priekšmetu skolotāji

Klašu audzinātāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

3.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

01.-30.10.2020

klašu audz., priekšmetu skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

19.oktobris –23.oktobris

RUDENS BRĪVLAIKS

Novembris

 

VALSTS SVĒTKU NEDĒĻA:

 

 

1.

TEMATISKĀ AUDZINĀŠANAS STUNDA,  VELTĪTA LĀČPLĒŠA DIENAI UN  LATVIJAS GADADIENAI – 1.-12. KL.

09.11. – 17. 11.2020.

Klašu audzinātāji

2.

BĒRNU VIZUĀLĀS MĀKSLAS  RADOŠO DARBU IZSTĀDE – “GAISMU LATVIJAI!”

11.11 – 30.11.2020

1.-4. klašu skolotāji, kas māca vizuālo mākslu, A. Lesnika,   S. Šterna, PII grupas

3.

SVĒTKU LĪNIJA VELTĪTA LATVIJAS 102 GADADIENAI

1.-4. KLASĒM;

5.-12. KLASĒM.

17.11.2020

B. Tropa, latv. val ., vēstures,

mūzikas skolotāji, klašu audzinātāji/ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI

4.

KONKURSS “VALODU LABORATORIJA” 5.- 12. KL.

27.11.2020

T. Savenkova/ Valodu MK

 4.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

2.11 – 30.11.2020

B. Tropa, klašu audz., priekšmetu skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

Decembris

1.

ADVENTES LAIKS.

KLAŠU TELPU DEKORĒŠANA ZIEMASSVĒTKIEM

01.-18.12.2020

Klašu audzinātāji

2.

ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS KONKURSS 1.-12. KLASĒM.

07- 11.12. 2020

Pašpārvalde, B. Tropa/ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI

3.

LATVIEŠU VALODAS KONKURSS

12.12.2020

T. Savenkova/ Valodu MK

3.

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES RŪĶU JAMPADRACIS 1.-4. KLASĒM.

16.12.2020

Pašpārvalde, B. Tropa/ ATBILSTOŠI SITUCIJAI

4.

ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJA “SASILDI SIRDIS!”

DECEMBRIS

Klašu audzinātāji, B.Tropa/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI

5.

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅU  KONCERTS “LAI SAPŅI PIEPILDĀS!”

17.12.2020

B. Tropa, mūzikas, deju skolotāji/ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI

6.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

1. – 18.12.2020

B. Tropa, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

21.decembris – 1.janvāris 

ZIEMAS BRĪVLAIKS

2.semestris

Janvāris

1.

NEKLĀTIENES STARPKLAŠU KONKURSS “ZINI VAI MINI.”

5.kl; 6.kl.; 7.kl.

25.01. – 29.01.2021 

Skolēnu pašpārvalde

2.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

04.01 -29.01. 20120

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

Februāris

1.

DISKOTĒKA VALENTĪNDIENAS NOSKAŅĀS

11.02.2021

Skolēnu pašpārvalde, sk. B. Tropa/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

2.

TALANTU KONKURSS “SKOLAS ZVAIGZNE!” /1. KĀRTA

26.02.2021

Mūzikas , deju u. c .interešu izglītības pulciņu skolotāji, klašu audzinātāji, skolēnu pašpārvalde, B. Tropa/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI

3.

ŽETONU VAKARS

Datums tiks precizēts

12.klase, sk. T. Druka

4.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

01. – 26.02.2021

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

01.02. - 05.02. 2021 -  Brīvlaiks 1. klasēm

Marts

  1.  

TALANTU KONKURSS “SKOLAS ZVAIGZNE”/ FINĀLS

12.03.20201

 

Mūzikas , deju u. c .interešu izglītības pulciņu skolotāji, klašu audzinātāji, skolēnu pašpārvalde, B. Tropa/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

  1.  

KLAŠU VECĀKU SAPULCE.

TIKŠANĀS AR PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM

11.03.2021.

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji// ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

  1.  

KONKURSS “SUPER MEITENES!” 7.- 9. KLASĒM.

05.03.2020

A. Lesnika, A. Glezere, I. Laure

  1.  

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

01.03.- 31.03.2021

B. Tropa, kl. audz., priekšmeta skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

15. - 19. marts

PAVASARA BRĪVLAIKS 1.-11. klasei

22.- 26. marts

pavasara brīvlaiks 12. klasei

Aprīlis

1.

ANEKDOŠU KONKURSS “SMIESIMIES KOPĀ” 1.-4. KLASĒM

01.04.2021

Skolēnu pašpārvalde, sākumskolas skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

2.

STARPNOVADU SKATUVES RUNAS KONKURSS “Can I do it?”

1.04.2021

T. Savenkova/ Valodu MK

3.

LIELĀ TALKA

23.04.2021

Skolas administrācija, klašu audzinātāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

    4.

KLAŠU TELPU DEKORĒŠANA LIELDIENĀM

22.03.- 01.04.2021

Klašu audzinātāji

    5.

SKOLAS BĒRNU TEĀTRA PIRMIZRĀDE

30.04.2021   

Teātra grupas vad. B. Tropa/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

    6.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

01.04. -30.04.2020

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

Maijs

1.

MĀKSLAS DIENAS 1.-6. KLASĒM

10.- 14.05.2021

 S. Šterna, A. Lesnika / ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

2.

MĀTES DIENAS KONCERTS

07.05.2021

B. Tropa, mūzikas, deju skolotāji, klašu audzinātāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

3.

PĒDĒJAIS ZVANS 9./12.KLASĒM

14.05.2021

9; 12. klašu audzinātāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

4.

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS

31.05.2021

Skolas administrācija, klašu audzinātāji.

5.

SKOLAS SOMAS PASĀKUMI

03.- 31.05.2021

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

Jūnijs

1.

9.KLASES IZLAIDUMS

12.KLASES IZLAIDUMS

00.06.2021

Skolas administrācija, 9; 12. klašu audzinātāji/ ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI 

 

 

 

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

1. stunda: 8:15 - 8:55
2. stunda: 9:00 - 9:40
3. stunda: 9:45 - 10:25
4. stunda: 10:45 - 11:25
5. stunda: 11:45 - 12:25
6. stunda: 12:40 - 13:20
7. stunda: 13:35 - 14:15
8. stunda: 14:20 - 15:00
9. stunda: 15:05 - 15:45

 

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA


 

Jauku un saulainu vasaras brīvlaiku!

 

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA


 

 

Skolas autobusa saraksts

 

Spēkā no 14.12.2020:

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: