Erasmus + Pop-up learning


 

Šī gada 1. martā Baložu vidusskola uzsāka īstenot Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu Nr. 2020-1-LT01-KA226-SCH-094825 “Be-aware Re-aware and Re-discover curiosity and connection in education through outdoor learning. (Pop-up Learning)”, kas veltīts digitālās izglītības gatavības un pieejamības veicināšanai, kā atbilde COVID-19 situācijai pasaulē. Projekta mērķis ir no jauna pārvērtēt, atklāt un iedzīvināt āra mācīšanos kā mācību metodi dažādu priekšmetu un prasmju apguvē pamatizglītības programmā.

 

Par projektu

Projekta galvenie mērķi ir sekojoši:

- Stiprināt skolotāju profilu: būt radošiem un pro-aktīviem, nosakot un meklējot risinājumus izaicinājumiem — emocionāliem vai akadēmiskiem — ar kuriem saskaras atsevišķi studenti.

- Izmēģināt uz vajadzībām balstītu virtuālo apmācību programmu, kuras pamatā ir digitālā-āra apmācība;

- Motivēt studentus tiešsaistes mācībām;

- sagatavot materiālus, kas atvieglo skolotāju tiešsaistes mācību procesu;

- Sagatavot, pielāgot un iesaistīt skolēnus jaunajai mācību realitātei;

- Pilnveidot skolēnu un skolotāju komunikācijas, sadarbības, kritiskās domāšanas, radošuma un problēmu risināšanas prasmes;

- Paaugstināt kultūras izpratni un attīstīt mūsu skolēnu un skolotāju globālās prasmes, kas ir tik nepieciešamas nākotnei;

- Palielināt starpnozaru sadarbību skolu izglītības jomā

- Izveidot ES mēroga digitālās āra mācīšanās mācību platformu, kas radīs jaunus projektus.

 

Projekta rezultāti

          Īstenojot šo projektu plānots kopīgi sagatavoti vairākus intelektuālos rezultātus. Viens no tiem paredz, ka katrs no partneriem sagatavo 5 virtuālos apmācību kursus skolotājiem, kas vērsti uz āra mācīšanās metodes pielietošanu dažādu mācību priekšmetu un prasmju apguvē, šīs pieejas popularizēšanā. Savukārt visi partneri kopīgi sagatavo 3 virtuālo starptautiska līmeņa apmācību kursus.

Otrs intelektuālais rezultāts paredz sagatavot mācību metožu materiālu apkopojumu (toolkit) veltītu āra mācību metodēm. Šajā materiālā plānots apkopot padomus, aktivitātes un stratēģijas, kas iesaista skolēnus tiešsaistes mācībās brīvā dabā.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot arī divas mobilitātes, kuru mērķis ir veicināt projektā iesaistīto skolotāju sadarbību un tīklošanos, kā arī apspriest ar projekta īstenošanu saistītos administratīvos jautājumus.

 

Projekta koordinators:
Rokiskis nursery-kindergarten„Varpelis“ – LIETUVA


Projekta partneri:
Baložu vidusskola – Latvija
PROGEU- social-promotion association – Itālija
Associaton for Human Resources Development – Horvātija

Private school “Synchroni Paideia” - Grieķija
European Innovative Society Association (EISA) - Turcija


Projekta ilgums:
2021.gada 1. marts – 2022.gada 31.augusts

 

 

/Astrīda Beča/


< Atpakaļ

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:50 - 10:30
3. stunda: 10:40 - 11:20
4. stunda: 11:50 - 12:30
5. stunda: 13:00 - 13:40
6. stunda: 13:50 - 14:30
7. stunda: 14:35 - 15:15
8. stunda: 15:20 - 16:00

 

Pasākumu plāns

 

APRĪLIS

 

 

18.04 - Lekcija vidusskolēniem: "Eiropas Parlamenta velēšanas";

 

26.04 - Konkurss: "Can I Do? " (3.-6.kl.) ( Gaismas Tilts - 97);

 

01.04. – 30.04. - "Latvijas skolas somas" pasākumi.

 

 

 

Panākumi olimpiādēs                       2023./2024. m.g.


 

Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms

 

Ļoļāne Alise, 12.a klase, 3.vieta

Skolotāja Tatjana Savenkova

 

Kalnciems Markuss, 9.a klase, 3.vieta

Lāce Marta Laine, 5.a klase , 2.vieta

Miglenieks Magnus,6.d klase, 2.vieta

Skolotāja Silvija Andersone

 

____________________________

 

Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde

 

Evelīna Broka, 9.a klase, izvirzīta uz olimpiādes finālu LU PPMF

Skolotāja Biruta Tropa

____________________________

 

Vēstures valsts 30. olimpiāde 2. posms novados

 

Evelīna Broka, 9.a klase, 2. vieta, uzaicināta uz valsts posmu

Skolotāja Biruta Tropa

____________________________

 

Latvijas Universitātes A.Liepas atklātā matemātikas olimpiāde

 

Arvo Krebe, 5.c klase, 2.vieta

Skolotāja Agnese Pūra

____________________________

 

Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības krievu valodas 25. olimpiāde

 

Jana Kjapsna, 10.c klase, 1.vieta

Skolotāja Nadežda Krastiņa

Elizabete Zilemane, 9.a klase, 1.vieta

Skolotāja Olga Paturska

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

 

 

Spēkā no 01.02.2024:              

 

 

Papildus maršuts (no 01.02.2024):

 

 

 

Spēkā no 02.09.2022: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

Telpu un sporta laukuma noslogojums


 

Nospiežot uz šī faila:

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: