9. klašu izgatavotie gaismas objekti


Baložu vidusskolas 9. klašu izgatavotie gaismas objekti Dizains un tehnoloģijas skolotājas Agneses Glezeres vadībā.

 

Visās Latvijas skolās standarta programma mainās un pāriet pēc jaunām kompetencēm - ir doti sasniedzamie rezultāti un nepieciešamās apgūstamās prasmes, pēc kurām skolotājs var izdomāt pats uzdevumus, lai skolēns šīs prasmes iegūtu un attīstītu. Sākot no 2020.gada mājturība un tehnoloģijas pāriet jaunā programmā – Dizains un Tehnoloģijas. Pēc jaunās mācību priekšmeta programmas parauga vairs nedalās zēni un meitenes. Nav sieviešķīgu un vīrišķīgu prasmju, ir vienkārši prasmes, kuras attīsta sīko motoriku, kas attīsta telpisko domāšanu, kā arī uzlabo loģisko domāšanu un matemātisko domāšanu. Skolēni neatkarīgi no dzimuma vai interesēm mācību procesā iepazīstas ar visām programmā paredzētajām tehnoloģijām, tā gūstot priekšstatu par daudziem un dažādiem materiāliem, to apstrādes tehnoloģijām, kā arī praktiskas iemaņas darbā ar tiem. Dizains un tehnoloģijas veido skolēna tehnoloģisko pratību līdztekus datorikas un inženierzinību mācību priekšmetiem. Dizaina un tehnoloģiju apguves mērķis skolēnam ir ievērot dizaina procesu un radīt sev un citiem noderīgus izstrādājumus un risinājumus, izmantojot dažādus materiālus un to apstrādes tehnikas; ievērot darba drošības prasības un pastiprināti attīstīt vispārīgās jeb caurviju prasmes, piemēram, problēmrisināšanu un jaunradi.

 

Dizaina un tehnoloģiju uzdevumi ir dot iespēju skolēnam:

  • apgūt prasmi strādāt ar dažādiem materiāliem un to apstrādes instrumentiem, ierīcēm;
  • strādāt droši un rīkoties atbildīgi, darba procesā izvēloties materiālus un tehnoloģijas;
  • plānot un izvērtēt savu darbu;
  • izmantot dizaina domāšanas procesu kā problēmrisināšanas veidu;
  • pamatot izstrādājumu izgatavošanas nepieciešamību un ietekmi uz lietotāju.

 

Viena no 9.klases tēmām ir : Kā izmanto dažādas tehnoloģijas gaismēnu ainavas instalācijas izgatavošanā? Temata apguves mērķis: lietot iepriekš apgūtas zināšanas papīra apstrādē, kokapstrādē, programmvadāmo darbgaldu lietošanā, elektronikā un citās apstrādes tehnoloģijās, lai izvēlētos piemērotāko izstrādājuma izgatavošanai, un pamatot izvēli gaismēnu ainavas instalācijas projekta izstrādē.

 

Šāds uzdevums skolēniem veido izpratni kā top cilvēkiem noderīgi dizaina risinājumi – produkti, pakalpojumi, informācijas un vides risinājumi. Šie produkti top, dizaina procesā ietverot vairākus secīgus  darba soļus sākot ar izpēti, nepieciešamību pēc konkrēta izstrādājuma, apzinot savas un citu vajadzības. Skolēns apzinās savas spējas un pieejamos materiālus, tehnoloģijas, instrumentus kā arī laiku ko patērēs produkta izgatavošanā. Kad ideja ir, tad skolēns turpina ar skicēm, no kurām izvēlās vienu galējo skici, kuru plāno realizēt. Skolēnam ir jādomā radoši un nepieciešamības gadījumā jāapsver dažādas izmantojamo materiālu un tehniku alternatīvas, pamatojot savu izvēli. Pēc tam skolēns turpina ar secīgu soļu plānošanu, plāno sava risinājuma izstrādei nepieciešamos materiālus un darba soļus. Pirms skolēns uzsāk izstrādājuma izgatavošanu, ir nepieciešams izstrādāt makets vai paraugi materiālu iepazīšanai, vai plānotās tehnoloģijas dos paredzēto rezultātu. Kad produkts ir izstrādāts, tad tas tiek testēts un veikti secinājumi, kas būtu nepieciešams uzlabot, kas izdevās un kas ne tik labi izdevās, ko būtu darījis savādāk, ja šādu produktu izgatavotu atkārtoti. Gan secīgie darba procesa attēli, testēšana un secinājumi tiek dokumentēti un temata noslēgumā dizaina produkts tiek prezentēts.

Šeit ir apskatāmi daži 9.klašu izveidotie gaismas objekti, kuri tika veidoti Dizaina un tehnoloģijas Skolotājas Agneses Glezeres vadībā, piedāvājot atbalstu uzdevumu veikšanā, ievērojot dizaina procesa soļus un sniedzot padomu, kā izmantot materiālus un tehnoloģijas. Gaismas objekti ir izgatavoti gan no mežā salasītiem priežu zariem, kuri ir slīpēti un pulēti ar smilšpapīru, gan no izmantotiem suši un saldējuma kociņiem, gan santehnikas caurulēm, kuras ir urbtas un kausētas dažādu rakstu formās ar lodāmuru. Skolēnu radošums ir nepārspējams.

 

Fotogalerija - Gaismas objekti

/Skolotāja Agnese Glezere/

 

 

Nedaudz no darba procesa..

                   

 


< Atpakaļ

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:50 - 10:30
3. stunda: 10:40 - 11:20
4. stunda: 11:50 - 12:30
5. stunda: 13:00 - 13:40
6. stunda: 13:50 - 14:30
7. stunda: 14:35 - 15:15
8. stunda: 15:20 - 16:00

 

Pasākumu plāns

 

APRĪLIS

 

 

18.04 - Lekcija vidusskolēniem: "Eiropas Parlamenta velēšanas";

 

26.04 - Konkurss: "Can I Do? " (3.-6.kl.) ( Gaismas Tilts - 97);

 

01.04. – 30.04. - "Latvijas skolas somas" pasākumi.

 

 

 

Panākumi olimpiādēs                       2023./2024. m.g.


 

Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms

 

Ļoļāne Alise, 12.a klase, 3.vieta

Skolotāja Tatjana Savenkova

 

Kalnciems Markuss, 9.a klase, 3.vieta

Lāce Marta Laine, 5.a klase , 2.vieta

Miglenieks Magnus,6.d klase, 2.vieta

Skolotāja Silvija Andersone

 

____________________________

 

Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde

 

Evelīna Broka, 9.a klase, izvirzīta uz olimpiādes finālu LU PPMF

Skolotāja Biruta Tropa

____________________________

 

Vēstures valsts 30. olimpiāde 2. posms novados

 

Evelīna Broka, 9.a klase, 2. vieta, uzaicināta uz valsts posmu

Skolotāja Biruta Tropa

____________________________

 

Latvijas Universitātes A.Liepas atklātā matemātikas olimpiāde

 

Arvo Krebe, 5.c klase, 2.vieta

Skolotāja Agnese Pūra

____________________________

 

Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības krievu valodas 25. olimpiāde

 

Jana Kjapsna, 10.c klase, 1.vieta

Skolotāja Nadežda Krastiņa

Elizabete Zilemane, 9.a klase, 1.vieta

Skolotāja Olga Paturska

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

 

 

Spēkā no 01.02.2024:              

 

 

Papildus maršuts (no 01.02.2024):

 

 

 

Spēkā no 02.09.2022: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

Telpu un sporta laukuma noslogojums


 

Nospiežot uz šī faila:

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: